ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

מסמכי הצטרפות

17/01/2019 13:32:19

טופס הצטרפות

דברי הסבר למסמכי הצטרפות

הכר את הלקוח

להדפיס את הטופס.

  • למלא את הטופס, לחתום ולצרף תצלום קריא של תעודת זהות.

  • לצורך מתן הוראת מינוי מוטבים או לצורך ביצוע שינוי בהוראת מינוי מוטבים קיימת, על העמית/ה למלא את טופס ההוראה לקביעת מוטבים.
    על העמית/ה לצרף לטופס צילום ת.ז. (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).

  • ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר רגיל - מחלקת קופות גמל, ת.ד. 8224 תל אביב מיקוד 6108102
בפקס למס':03-6815005
בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל mail441A@fibi.co.il

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ