ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

מסמכי משיכה מקופת גמל

07/03/2019 13:11:21

טופס ‫בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

טופס העברה לחשבון שאינו בבעלותי (העברה לצד ג')

 

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • להדפיס את המסמך.

  • למלא המסמך , לסמן "X" במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.

  • להחזיר את כל המסמכים לכתובת: ת.ד. 8224 תל אביב 6108102 ו/או להנהלת הקרן.

  • לטפסים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו"ש / צ'ק המאשר כי חשבון העו"ש לזיכוי מתנהל ע"ש העמית.

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ