ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

בקשה להעברת כספים בין מסלולים

04/01/2019 11:43:23

טופס העברת כספים בין מסלולים באותה קופה הנדסאים

טופס העברת כספים בין מסלולים באותה קופה שדות

 

דברי הסבר להעברה בין מסלולים הנדסאים

דברי הסבר להעברה בין מסלולים שדות

לצורך ביצוע העברה בין מסלולים באותה קופה, על העמית/ה למלא טופס בקשה להעברת כספים ממסלול למסלול.
על העמית/ה לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז. (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).
עמיתים בעלי מספר חשבונות המעוניינים להעביר כספים בין מסלולים ביותר מחשבון אחד ימלאו טופס בקשה נפרד עבור כל חשבון.
ככול שקיים רכיב פיצויים נדרש אישור המעסיק לצורך העברת כספי הפיצויים למסלול שאינו המסלול הכללי.

ניתן להעביר את הטופס בצירוף צילום קריא של תעודת הזהות (או צילום דרכון לתושב חוץ) בכל אחת מהדרכים הבאות:

בדואר למדור תשלומים ת.ד. 8224 תל -אביב 6108102
בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל  MagenM@fibi.co.il (בימי עסקים  א' – ה'  בין השעות 08:30 – 14:30)
בפקס למס': 03-5155489 (בימי עסקים א' עד ה' בין השעות 08:30 – 14:30)
טלפון לבירורים: 03-7706080 (בימים א' – ה' בין השעות 08:00 –17:00)

העברת הכספים ממסלול למסלול תיעשה בתוך 3 ימי עסקים, בכפוף להסדר התחיקתי.

"ימי עסקים" הם ימים א'-ה' ללא ערבי מועדי ישראל, מועדי ישראל וימי שבתון.

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ