ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

מדיניות השקעות צפויה - קופג הנדסאים

05/06/2019 11:19:15

2019

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2019 - מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2019 - מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2019 - מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2018

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018 - מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018 - מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2018 - מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2017

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017 - מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017 - מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2017 - מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2016

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016 - מסלול הנדסאים גמל לבני 50 עד 60

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016 - מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2016 - מסלול הנדסאים גמל עד גיל 50

2015

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015 - מסלול כללי

מדיניות השקעות צפויה לשנת 2015- מסלול אג"ח

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ