ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

הוצאות ישירות בעד ניהול ההשקעות

01/04/2019 14:26:58

קופת גמל הנדסאים - דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2018

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2017

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2016

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 06/2016

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2014

מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2014

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2014

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2014


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2013

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2013

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2013


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2013

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2013

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2013


מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2012

מסלול אגח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2012

דיווח מצרפי לשני המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2012


 

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ