חברה לניהול קופות גמל

דמי ניהול קופת גמל שדות

31/03/2020 17:49:29

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2019

שם הקופה

שיעור הוצאות לניהול השקעות

שיעור דמי ניהול מחסכון

533 קופת גמל שדות לבני 50 ומטה

   520042607-00000000000160-9947-000  

0.09% 0.37%

160 קופת גמל שדות – לבני 50-60 

520042607-00000000000160-9948-000 

0.12%

0.37%

קופת גמל שדות לבני 60 ומעלה

520042607-00000000000160-9949-000

0.10%

0.37%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקופה.
עפ"י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%."

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ