ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

רשימת נכסים רבעונית

16/12/2018 16:10:41

רשימת נכסים ל-30/09/18

דו"ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50 ומטה (30/11/18)

דו"ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 50-60 (30/11/18)

דו"ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול 60 ומעלה (30/11/18)

דו"ח נכסים רבעוני (09/18) מצרפי (30/11/18)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/18

דו"ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50 ומטה (26/08/18)

דו"ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 50-60 (26/08/18)

דו"ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול 60 ומעלה (26/08/18)

דו"ח נכסים רבעוני (06/18) מצרפי (26/08/18)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/03/18

דו"ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50 ומטה (29/05/18)

דו"ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 50-60 (29/05/18)

דו"ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול 60 ומעלה (29/05/18)

דו"ח נכסים רבעוני (03/18) מצרפי (29/05/18)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/17

דו"ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50 ומטה (29/03/18)

דו"ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 50-60 (29/03/18)

דו"ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול 60 ומעלה (29/03/18)

דו"ח נכסים רבעוני (12/17) מצרפי (29/03/18)

אישור רו"ח

 

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ