ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

מבנה הקופה

12/02/2019 12:59:49

אסיפה כללית:
26% הסתדרות העובדים החדשה - הסתדרות ההנדסאים.
74% עמיתי הקופה.

מנכ"ל:
עו"ד דביר כרמון.

מזכיר החברה:
כרמלה כהן.

חברי הדירקטוריון:
שלמה שני - יו"ר, דן הורנשטיין, יהודה מנור, רו"ח אברהם פונס - דח"צ, שלמה פרלוב, בלה רזניק - דח"צ, יעקב לוי, אורנה גלבשטיין, יצחק מירון .

תכיפות התכנסות הדירקטוריון:
דירקטוריון הנדסאים וטכנאים –חברה לניהול קופות גמל בע"מ מתכנס ל-5  ישיבות בשנה ובנוסף, לפי הצורך.

חברי ועדת ההשקעות:
בלה רזניק - יו"ר דח"צ, רו"ח אברהם פונס-דח"צ, שלמה שני, יצחק מירון.

תכיפות התכנסות ועדת השקעות:
ועדת השקעות של הנדסאים וטכנאים –חברה לניהול קופות גמל בע"מ, מתכנסת לפחות פעמיים בחודש ובנוסף, לפי הצורך.

חברי ועדת הביקורת: 
אברהם פונס - יו"ר דח"צ, בלה רזניק - דח"צית, יהודה מנור, יעקב לוי, יצחק מירון.

תכיפות התכנסות ועדת ביקורת:
ועדת הביקורת של הנדסאים וטכנאים –חברה לניהול קופות גמל בע"מ, מתכנסת ל-5 ישיבות בשנה ובנוסף, לפי הצורך.

פניות הציבור:
ליאת גרוסגליק-אלדר, רו"ח.

יועמ"ש:
עו"ד גלית שלום קדוש - משרד עורכי דין שלום-קדוש.

מבקרת פנים:
ליאת גרוסגליק-אלדר, רו"ח.

מנהל כספים:
רו"ח דורון ארגוב.

שיווק:
מאור אברג'ל.

מנהלי תיקים:
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ
אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

מגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ.
מיטב דש השקעות מוסדיים בע"מ.

רו"ח מבקר:
רו"ח עמוס פרושן - גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון.

מתאם השקעות:
דני דורין.

מנהל סיכונים:
דרור יעקובסון.

ממונה אכיפה:
בת-שבע קריסטל, רו"ח

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ