ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

העברת זכויות עמיתים

02/07/2019 10:52:40

עקרונות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2019 – רבעון 2- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2019 – רבעון 2- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות

לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הנדסאים
לשנת 2019 – רבעון 1- לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל שדות
 

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ