ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

העברת זכויות עמיתים

04/03/2019 11:33:49

עקרונות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

בשנים 2009 – עד 2019 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ