ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ כניסה לחשבון האישי

08/02/2018 08:10:38

ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

 

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה  לחץ כאן

בדיקת זכאות מוטב לכספי נפטר לחץ כאן

 

הודעה על פתיחת מסלולי השקעה המותאמים לגיל החוסך

בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, החל מיום 1 בינואר 2016 יפעלו בקופה

שלושה מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים:

מסלול אחד – הנדסאים גמל לבני 50 ומטה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50;

מסלול שני – הנדסאים גמל לבני 50 עד 60 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;

מסלול שלישי – הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60;

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו ו"שאלות נפוצות ותשובות בנושא" קרא כאן


שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת...


לידיעת ציבור העמיתים,

הודעה לעמיתים

לידיעתכם, בהתאם להחלטת החברה הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע"מ החל מיום 1.1.2014 הועבר התפעול של קופת גמל הנדסאים מבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ - לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.

זכויות העמיתים הועברו באופן אוטומטי בין הבנקים, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, הפרטים האישיים ופרטי המוטבים בחשבון.

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706080.

שעות פעילות המוקד:

ימים א' - ה': 8:00-17:00
יום ו', ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00

 

ממשיכים בהצלחה בשבילך!

היום ניתן לרכז ולהפקיד את כל קופות הגמל לתגמולים ופיצויים בבית אחד - שלך !

נזכיר שניוד כספים בין קופות הוא ללא עלות או קנס,  ותק הכספים המועברים נשמר, על כן ניתן לאחד את כל חשבונות הגמל והפיצויים בקופות הגמל להנדסאים וטכנאים וליהנות באופן מיידי מיתרונות הקופה !

התקשר עכשיו ובדוק שאכן כל זכויותייך הפנסיוניות* נהנות מההטבות להנדסאים וטכנאים:

 03-7653143

* קרן פנסיה חדשה, קופת גמל לפיצויים, קופת גמל שכיר, קופת גמל עצמאית, קרן השתלמות

 

בזמן שכולם מדברים בסיסמאות

אצלנו המספרים מדברים !

0.30% -   שיעור דמי הניהול לשנת 2015 – הוכחה ליעילות ולרווחיות לעמיתים נטו !


3  :  מנגנון ניהול השקעות ייחודי המפצל את התיק בין שלושה מנהלי ההשקעות המובילים בשוק ההון – מביא לתשואה איכותית ברמות סיכון מוגדרות. שלושת מנהלי התיקים נכון להיום : דש,מגדל ואקסלנס.


7  : שבעה דירקטורים המורכבים מנציגי עובדים ונציגים חיצוניים המפעילים מנגנון פיקוח ושליטה על ידי אנשי מקצוע ודירקטורים חיצוניים הפועלים לפיקוח על ניהול ההשקעות , תפעול המערכות ואיכות שירות לטובת העמיתים.


3   : מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות לבחירת העמיתים בהתאם למאפייניהם האישיים:
מסלול הנדסאים גמל לבני 50 ומטה (9953) - מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50.
מסלול הנדסאים גמל לבני 50-60 (9954) - מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60.
מסלול הנדסאים גמל לבני 60 ומעלה (9955) - מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60.

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ