חברה לניהול קופות גמל

הגשת בקשה למשיכת כספים

* שם פרטי
* שם משפחה
* ת.ז.
* כתובת דוא"ל
* טלפון נייד
  מספר טלפון

לבקשת משיכה חובה לצרף את המסמכים הבאים

בקשה למשיכת כספים (חובה):

אישור ניהול חשבון/צילום שיק (חובה):

צילום ת.ז. (חובה):

מסמכים נוספים

לצורך משיכת כספי פיצויים

אישור פקיד שומה (טופס 160):

לצורך משיכת כספי קיצבה (הפקדות מ- 2008)

אישור פקיד שומה להיוון או קיצבה:

לצורך משיכת כספי נפטר

צו ירושה/צוואה+צו קיום צוואה:

תעודת פטירה:

אישור שארים (במידה וקיימים כספי פיצויים):

מסמכים נוספים הרלוונטים לבקשה:

ניתן להעביר קובץ בגודל של 2.5M לכל היותר

01/01/2020 13:32:38

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ