חברה לניהול קופות גמל

התפלגות השקעות הנדסאים

18/05/2020 14:38:23

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  04.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 04.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 04.2020


הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  03.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 03.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 03.2020הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  02.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 02.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 02.2020

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  01.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 01.2020

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 01.2020


הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  12.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 12.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 12.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  11.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 11.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 11.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  09.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 09.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 09.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  09.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 09.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 09.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  08.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 08.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 08.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  08.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 08.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 08.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  07.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 07.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 07.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  07.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 07.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 07.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  06.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 06.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 06.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  06.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 06.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 06.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  05.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 05.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 05.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  05.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 05.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 05.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  04.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 04.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 04.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  04.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 04.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 04.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  03.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 03.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 03.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  03.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 03.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 03.2019

 

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול עד 50  02.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 50-60 02.2019

הרכב נכסים קופת גמל הנדסאים מסלול 60 ומעלה 02.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול עד 50  02.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 50-60 02.2019

הרכב נכסים קופת גמל שדות מסלול 60 ומעלה 02.2019

 

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

שיעור הוצאות לניהול השקעות דמי ניהול   בפועל  מחיסכון מספר המסלול שם הקופה
0.18 0.30 9954 501 הנדסאים וטכנאים חברה לניהול  קופות גמל בע"מ כללי
0.05 0.30 9955 502 הנדסאים וטכנאים חברה לניהול קופות גמל בע"מ אג"ח
0.20 0.30 9953 503 גמל הנדסאים וטכנאים עד 50

 

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ