ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

דוחות חודשיים

31/10/2019 13:46:47

קופת גמל הנדסאים-מסלול עד 50

09/2019- מסלול עד 50

08/2019- מסלול עד 50

07/2019- מסלול עד 50

06/2019- מסלול עד 50

05/2019- מסלול עד 50

04/2019- מסלול עד 50

03/2019- מסלול עד 50

02/2019- מסלול עד 50

01/2019- מסלול עד 50

12/2018- מסלול עד 50

11/2018- מסלול עד 50

10/2018- מסלול עד 50

09/2018- מסלול עד 50

08/2018- מסלול עד 50

07/2018- מסלול עד 50

06/2018- מסלול עד 50

05/2018- מסלול עד 50

04/2018- מסלול עד 50

03/2018- מסלול עד 50

02/2018- מסלול עד 50

01/2018- מסלול עד 50

12/2017- מסלול עד 50

11/2017- מסלול עד 50

 

קופת גמל הנדסאים-מסלול 50-60  (עד ליום 31.12.2015 "מסלול כללי")

09/2019- מסלול 50-60

08/2019- מסלול 50-60

07/2019- מסלול 50-60

06/2019- מסלול 50-60

05/2019- מסלול 50-60

04/2019- מסלול 50-60

03/2019- מסלול 50-60

02/2019- מסלול 50-60

01/2019- מסלול 50-60

12/2018- מסלול 50-60

11/2018- מסלול 50-60

10/2018- מסלול 50-60

09/2018- מסלול 50-60

08/2018- מסלול 50-60

07/2018- מסלול 50-60

06/2018- מסלול 50-60

05/2018- מסלול 50-60

04/2018- מסלול 50-60

03/2018- מסלול 50-60

02/2018- מסלול 50-60

01/2018- מסלול 50-60

12/2017- מסלול 50-60

11/2017- מסלול 50-60

 

קופת גמל הנדסאים-מסלול 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 "מסלול אג"ח ללא מניות")
 

09/2019- מסלול 60 ומעלה

08/2019- מסלול 60 ומעלה

07/2019- מסלול 60 ומעלה

06/2019- מסלול 60 ומעלה

05/2019- מסלול 60 ומעלה

04/2019- מסלול 60 ומעלה

03/2019- מסלול 60 ומעלה

02/2019- מסלול 60 ומעלה

01/2019- מסלול 60 ומעלה

12/2018- מסלול 60 ומעלה

11/2018- מסלול 60 ומעלה

10/2018- מסלול 60 ומעלה

09/2018- מסלול 60 ומעלה

08/2018- מסלול 60 ומעלה

07/2018- מסלול 60 ומעלה

06/2018- מסלול 60 ומעלה

05/2018- מסלול 60 ומעלה

04/2018- מסלול 60 ומעלה

03/2018- מסלול 60 ומעלה

02/2018- מסלול 60 ומעלה

01/2018- מסלול 60 ומעלה

12/2017- מסלול 60 ומעלה

11/2017- מסלול 60 ומעלה

קופת גמל שדות-מסלול עד 50

09/2019- מסלול עד 50

08/2019- מסלול עד 50

07/2019- מסלול עד 50

06/2019- מסלול עד 50

05/2019- מסלול עד 50

04/2019- מסלול עד 50

03/2019- מסלול עד 50

02/2019- מסלול עד 50

01/2019- מסלול עד 50

קופת גמל שדות-מסלול 50-60

09/2019- מסלול 50-60

08/2019- מסלול 50-60

07/2019- מסלול 50-60

06/2019- מסלול 50-60

05/2019- מסלול 50-60

04/2019- מסלול 50-60

03/2019- מסלול 50-60

02/2019- מסלול 50-60

01/2019- מסלול 50-60

קופת גמל שדות-מסלול 60 ומעלה

09/2019- מסלול 60 ומעלה

08/2019- מסלול 60 ומעלה

07/2019- מסלול 60 ומעלה

06/2019- מסלול 60 ומעלה

05/2019- מסלול 60 ומעלה

04/2019- מסלול 60 ומעלה

03/2019- מסלול 60 ומעלה

02/2019- מסלול 60 ומעלה

01/2019- מסלול 60 ומעלה

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ