ההנדסאים והטכנאים חברה לניהול קופת גמל בע"מ

ממשק אינטרנטי

07/01/2019 09:13:27

ממשק אינטרנטי לאיתור כספים

ממשק אינטרנטי מרכזי

אגף שוק ההון במשרד האוצר, הקים ממשק אינטרנטי מרכזי, אשר מאפשר לכל עמית ו/או מוטב של עמית שנפטר, לאתר בקלות ובמהירות חשבונות שקיימים על שמו בגופים מוסדיים בארץ (קופות גמל/ קרנות השתלמות/ פנסיה/ ביטוח מנהלים וכו').
לכניסה לממשק לחץ כאן

הסרת פרטי עמית מהממשק האינטרנטי

עמית שאינו מעוניין כי הקופה תשלח לממשק האינטרנטי מידע על חשבונותיו בקופה/בקופות המנוהלות ע"י החברה, מתבקש לחתום על טופס בקשה להסרה מהממשק ולשלוח את הטופס, בצירוף צילום תעודת זהות בהתאם להנחיות המפורטות על-גבי טופס הבקשה.

החברה תפסיק להעביר פרטים לממשק האינטרנטי, בתום שבועיים מיום קבלת הבקשה להסרה מהממשק או החל מיום העברת המידע הסמוך למועד קבלת הבקשה להסרה מהממשק – לפי המאוחר.

להורדת טופס הבקשה להסרה מהממשק לחץ כאן.

פניות עמיתים ומוטבים בנושא הממשק האינטרנטי

לשאלות ו/או קבלת טפסים ניתן לפנות למשרדי החברה:
טלפון: 03-7653143; 03-7653169
פקס: 03-7653171
דוא"ל: gemel@info.cts.org.il

במקרה של תלונה ניתן לפנות לאחראי על פניות ציבור ממשק אינטרנטי:
גב' אלייה עדי טלפון: 03-5155648 בדוא"ל:  Eliia.A@fibi.co.il
קיבוץ גלויות 34 תל אביב

דברי הסבר למילוי טופס בקשה להסרה ממשק אינטרנטי
טופס בקשה להסרה ממשק אינטרנטי

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ