חברה לניהול קופות גמל

תשואות קופת גמל שובל

20/02/2020 11:05:11

קופת גמל שובל-מסלול כללי

תשואות מעודכנות לחודש 01/2020

תשואות מעודכנות לחודש 12/2019

 

קופת גמל שובל-מסלול עד 50

תשואות מעודכנות לחודש 01/2020

תשואות מעודכנות לחודש 12/2019

 

קופת גמל שובל-מסלול לבני 50-60

תשואות מעודכנות לחודש 01/2020

תשואות מעודכנות לחודש 12/2019

 

קופת גמל שובל-מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות מעודכנות לחודש 01/2020

תשואות מעודכנות לחודש 12/2019

 

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מבזקים
הנדסאים וטכנאים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ